9. Bieg Czekoladowy - Słodkie Walentynki

  394
  wyświetleń
  9. Bieg Czekoladowy - Słodkie Walentynki
  9. Bieg Czekoladowy - Słodkie Walentynki

  16 lutego 2020 11:00

  9. Bieg Czekoladowy - Słodkie Walentynki
  Przystań Posnania
  Wioślarska 72
  Poznań, 61-136

  9. Bieg Czekoladowy - Słodkie Walentynki
  Przystań Posnania
  Wioślarska 72
  61-136 Poznań

  Dnia 16 lutego 2020 r. w Poznaniu odbędzie się 9. Bieg Czekoladowy - Słodkie Walentynki.

  Celem imprezy jest nie tylko popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz nordic walking jako najprostszych i najzdrowszych form ruchu i zasad fair-play, ale także promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych nad Wartą, integracja sympatyków i pasjonatów biegania, promocja zdrowego stylu życia, popularyzacja bezpiecznych zachowań na drodze oraz wsparcie podopiecznych Fundacji SięPomaga (licytacja numeru „1”).

  Termin i miejsce

  9. Bieg Czekoladowy - Słodkie Walentynki odbędzie się w niedzielę 16 lutego. Miejscem biegu będą bulwary spacerowe Parku nad Wartą. Start i meta będzie się znajdować przy Przystani Posnania, ul. Wioślarska 72 w Poznaniu (od strony mostu Królowej Jadwigi). Start przewidziany jest na godz. 11:00. Limit czasu wynosi 60 minut dla Biegu Głównego oraz 70 minut dla marszu Nordic Walking.

  Kto może wziąć udział?

  Prawo startu mają zawodnicy, którzy w roku 2020 r. ukończą minimum 14 lat (rocznikowo). Każdy uczestnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu/Marszu. Uczestnicy poniżej 18. roku życia muszą posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w Biegu/Marszu podpisaną przez opiekuna prawnego. Limit uczestników 9. Biegu Czekoladowego wynosi 500 osób (w tym 40 osób dla Marszu Nordic Walking).

  Od 11 stycznia 2020 opłata startowa za bieg wynosi 50 zł.

  Szczegółowe informacje dotyczące biegu znajdziesz na stronie http://biegczekoladowy.pl/