Zimowy Forest Run 2020

  723
  wyświetleń
  Zimowy Forest Run 2020
  Zimowy Forest Run 2020

  15 lutego 2020 10:00 13:30

  Zimowy Forest Run 2020
  Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra
  Mosina ,

  Zimowy Forest Run 2020
  Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra
  Mosina

  W sobotę 15 lutego odbędzie się Zimowy Forest Run 2020. Zapraszamy do Mosiny!

  Celem imprezy jest promocja walorów turystycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego, popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.

  Termin i miejsce

  Zimowy Forest Run odbędzie się w sobotę 15.02.2020 r.

  Biuro zawodów będzie znajdowało się w Stacji Turystycznej WPN, Mosina i będzie otwarte od godz. 8:00 do godz. 9:45.

  Start i meta znajdować się będzie przy Stacji Turystycznej WPN Osowa Góra. Start przewidziany jest na godz. 10:00 (9:45 - zbiórka na starcie). Limit czasu dla biegu i wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się o godz. 13:30.

  Trasa

  Cała trasa będzie prowadzić szlakami turystycznymi Wielkopolskiego Parku Narodowego. Trasa ma 21,5 km długości, około 200 metrów w górę i w dół. Biegacze znajdą przy niej dwa punkty odżywcze. Każdy uczestnik zawodów powinien być wyposażony we własny kubek wielorazowego użytku/butelkę/bidon. Trasa zostanie oznakowana za pomocą taśm koloru żółtego. Dodatkowo użyta zostanie taśma czerwona, która symbolizować będzie zły kierunek oraz drogi, w które nie należy wbiegać.

  Zimowy Forest Run - trasa
  Zimowy Forest Run - trasa

  Warunki uczestnictwa

  Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 18 lat, posiada ważny paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową i podpisze oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, a także własnoręcznym podpisem zaświadczy o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

  Aby wziąć udział w biegu należy wysłać zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego w terminie 7 dni licząc od daty rejestracji. Wysokość opłaty startowej:
  1.01.2020 - 31.01.2020 – 129 zł
  1.02.2020 - 15.02.2020 – 139 zł

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://forestrun.pl/