Tropem Wilczym Poznań 2020

  705
  wyświetleń
  V Zimowy Cross - Pobiedziska 2020
  V Zimowy Cross - Pobiedziska 2020

  29 lutego 2020 11:00 12:30

  V Zimowy Cross - Pobiedziska 2020
  ul. Leśna 14-26
  Pobiedziska Letnisko,

  V Zimowy Cross - Pobiedziska 2020
  ul. Leśna 14-26
  Pobiedziska Letnisko

  V Zimowy Cross - Pobiedziska 2020 odbędzie się w dniu 29 lutego 2020 roku (sobota) w Pobiedziskach.

  Celem imprezy jest popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej, promocja Gminy Pobiedziska, propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności oraz promocja zielonych terenów i lasów wokół Pobiedzisk.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się w dniu 29 lutego 2020 roku (sobota) w Pobiedziskach. Start zaplanowany jest na godz. 11:00. Start i meta oddalone są o 20 metrów od ul. Leśnej w Pobiedziskach Letnisku w kierunku parkingu przy Jeziorze Dębiniec. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku, ul. Gajowa 22 i będzie czynne w dniu startu od godziny 9:00.

  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut.

  Trasa

  Bieg przeprowadzony zostanie na dystansie ok. 10,5 km. Trasa nie posiada atestu, poprowadzona zostanie duktami leśnymi i zostanie oznaczona strzałkami na
  drzewach, co 1 km. W kluczowych miejscach bezpieczeństwa przebiegu trasy będą zapewniać wolontariusze.

  Kto może uczestniczyć w zawodach?

  Ustalony został limit 200 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się taką, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

  W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 29 lutego 2020 roku ukończyli 16 rok życia. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 29 lutego 2020 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

  Opłata startowa na bieg wynosi 35 złotych.