13. Poznań Półmaraton

  728
  wyświetleń
  XVIII Bieg Europejski, Gniezno
  XVIII Bieg Europejski, Gniezno

  10 kwietnia 2021 17:00 18:30

  XVIII Bieg Europejski
  Rynek w Gnieźnie
  Gniezno,

  XVIII Bieg Europejski
  Rynek w Gnieźnie
  Gniezno

  XVIII Bieg Europejski odbędzie się 10 kwietnia 2021 r. w Gnieźnie. Edycja biegu będzie poświęcona Węgrom. 

  Termin i miejsce

  10.04.2021 r. (sobota) godz. 17:00, start i meta na gnieźnieńskim Rynku.

  Trasa

  Dystans 10 km, ulicami Gniezna, asfalt, kostka brukowa (5%). Trasa posiada atest PZLA.
  Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych. Numer powinien być zamontowany z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.

  Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 1 godz. 30 min.

  Trasa XVIII Bieg Europejski, Gniezno
  Trasa XVIII Bieg Europejski, Gniezno

  Uczestnictwo

  Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej. Przekazanie formularza rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej lub bezpośrednio w biurze Zawodów. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa w punkcie VI/1. jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki regulaminu.

  Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników biegu w
  liczbie 1250 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu organizator zastrzega
  sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji, jak również zwiększenia tego
  limitu.