13. Poznań Półmaraton

  201
  wyświetleń
  13. Poznań Półmaraton
  13. Poznań Półmaraton

  5 kwietnia 2020 10:00 13:00

  13. Poznań Półmaraton
  World Trade Center Poznań
  ul. Bukowska 12
  Poznań

  13. Poznań Półmaraton odbędzie się 5 kwietnia 2020 r. w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Miasto Poznań oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

  Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się 5 kwietnia 2020 roku w Poznaniu.

  Start: godzina 10:00 ul. Grunwaldzka (przy Międzynarodowych Targach Poznańskich sp. z o.o.).

  Meta: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (plac Marka).

  Termin, miejsce i trasa Półmaratonu mogą ulec zmianie, jak również Półmaraton może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji regulaminu lub z powodu siły wyższej.

  Trasa

  Długość trasy wynosi 21,097 km. Trasa obejmuje 1 pętlę, posiada atest AIMS, IAAF, PZLA. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi i poziomymi.

  Trasa Półmaratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 13:30.

  13. Poznań Półmaraton
  13. Poznań Półmaraton

  Limit czasu

  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu lub dojechać do mety mikrobusem z napisem „Koniec Półmaratonu”.

  Uczestnictwo

  W 13. PKO Poznań Półmaratonie prawo startu mają tylko te osoby, które najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2020r. ukończą 18 lat.

  W 13. PKO Poznań Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).

  Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym oraz chipem, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.

  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.

  Numer startowy musi być przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.

  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do dowolnej stopy zawodnika (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innym miejscu grozi dyskwalifikacją.

  Zgłoszenia do startu w 13. Poznań Półmaraton przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej albo osobiście w siedzibie Organizatora lub w Biurze Zawodów.

  Termin zgłoszeń online upływa w dniu 2 kwietnia 2020r. lub po osiągnięciu limitu opłaconych zgłoszeń.

  W dniach 3 i 4 kwietnia 2020r. (jeżeli nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Biurze Półmaratonu (MTP, hala nr 3) w godzinach jego otwarcia, tzn. od 11:00 do 20:00, a płatność odbywać się będzie jedynie gotówką.

  Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 10 500 osób.

  Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.