6. Duathlon Tor Poznań

  411
  wyświetleń
  Tor Poznań
  Tor Poznań

  18 kwietnia 2020 10:00 10:45

  6. Bieg "Formuła 1"
  Tor Poznań
  ul. Wyścigowa 3
  Przeźmierowo,

  6. Bieg "Formuła 1"
  Tor Poznań
  ul. Wyścigowa 3
  Przeźmierowo

  6. Bieg „Formuła 1” na dystansie 5 km odbędzie się dnia 18 kwietnia 2020 roku na Torze Poznań.

  Celem imprezy jest promocja aktywnego stylu życia i biegania jako najprostszej formy rekreacji, promowanie Poznania oraz Powiatu Poznańskiego i integracja mieszkańców poprzez sport, integracja środowiska miłośników sportu motorowego i biegania oraz propagowanie zdrowego stylu życia i zasad Fair Play.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2020 r. po Torze Poznań. Start zaplanowano na godz. 10:00. Biegacze startują razem z zawodnikami biorącymi udział w 6. Duathlon Tor Poznań. Długość trasy wynosi 5 km i posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu. Nie będą sklasyfikowani.

  Kto może wziąć udział?

  W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 18 kwietnia 2020 roku ukończą 14 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu po dostarczeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.

  Biuro Zawodów mieści się w obiektach Toru Poznań (przy trybunie), ul. Wyścigowa 3, 62-
  081 Przeźmierowo i będzie otwarte 18 kwietnia 2020 r. w godzinach 8:00 do 8:30.

  Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej. Organizator ustala limit biegaczy na 150 osób i zastrzega sobie prawo do jego zmiany.

  Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Biegu do dnia 04 kwietnia 2020 r.

  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może
  wystartować, istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę do dnia 30 marca 2020 r. lub zaliczyć wniesioną opłatę a konto startu w 6. edycji Biegu.