6. Duathlon Tor Poznań

  357
  wyświetleń
  6. Duathlon Tor Poznań
  6. Duathlon Tor Poznań

  18 kwietnia 2020 10:00 12:00

  6. Duathlon Tor Poznań
  ul. Wyścigowa 3
  Przeźmierowo,

  6. Duathlon Tor Poznań
  ul. Wyścigowa 3
  Przeźmierowo

  6. Duathlon Tor Poznań odbędzie się 18 kwietnia 2020 roku na Torze Poznań.

  Celem imprezy jest promocja aktywnego stylu życia jako najprostszej formy rekreacji, promowanie duathlonu jako popularnej dyscypliny sportowej, promowanie Poznania oraz Powiatu Poznańskiego i integracja mieszkańców poprzez sport, a także integracja środowiska miłośników sportu motorowego, Automobilklubu Wielkopolski oraz
  duathlonu i biegania.

  Termin i miejsce

  6. Duathlon Tor Poznań odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2020 r. (sobota) na Torze Poznań. Start o godz. 10:00. Zawodnicy startują razem z zawodnikami biorącymi udział w 6. edycji biegu „Formuła 1” #wyścigowapiątka (atest PZLA) na dystansie 5 km.

  Długość trasy duathlonu: 23 km (bieg - 5 km, rower - 16 km, bieg - 2 km). Trasa poprowadzona jest w całości na wyścigowym Torze Poznań. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy na Torze Poznań i nie będą sklasyfikowani.

  Pomiar czasu w systemie chipowym. Zawodnicy są zobowiązani do zamocowania chipów zgodnie z procedurą. Strefa zmian zostanie otwarta dla zawodników o godz. 8:30 i będzie zamknięta o godz. 9:20. W strefie zmian mogą przebywać wyłącznie zawodnicy z przypiętym w widocznym miejscu numerem startowym. Wejście do strefy zmian obowiązkowo w zapiętym kasku rowerowym na głowie. Po wstawieniu roweru i sprzętu na zmianę zawodnicy muszą opuścić strefę zmian.

  Duathlon Tor Poznań - trasa
  Duathlon Tor Poznań - trasa

  Kto może wziąć udział?

  W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 18 kwietnia 2020 roku ukończą 14
  lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów 18 kwietnia 2020 r. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach po dostarczeniu zgody
  rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.

  Szatnie i depozyt na rzeczy znajdują się w pobliżu Biura Zawodów. Wydawanie rzeczy po
  zawodach odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

  Organizator nie dopuszcza do udziału w zawodach rowerów czasowych oraz rowerów z
  nakładkami na kierownicę („lemondkami”) oraz na „pełnych” kołach. Zawodnicy, którzy nie
  dostosują się do tych ustaleń, zostaną zdyskwalifikowani. Zabrania się pod groźbą dyskwalifikacji korzystania ze słuchawek i telefonów komórkowych.

  Ponadto Zawodnik nie może korzystać z pomocy zewnętrznej w przypadku awarii roweru poza oficjalnym punktem technicznym wyznaczonym przez Organizatora. Każdy z zawodników obowiązkowo musi mieć założony kask rowerowy na głowie podczas
  wyścigu rowerowego oraz sprawny technicznie rower.

  Biuro Zawodów mieści się w obiektach Toru Poznań, ul. Wyścigowa 3, 62-081
  Przeźmierowo i będzie otwarte 18 kwietnia 2020 r. w godzinach 8:00 do 9:15. Opłata startowa za udział w Duathlonie wynosi - 79 zł (osoby do 18 roku życia - 69 zł).

  Organizator ustala limit na 200 osób i zastrzega sobie prawo do jego zmiany. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej zawodów do dnia 4 kwietnia 2020 r. (do godziny 24:00), jeśli wcześniej zapisy nie zostaną zakończone z powodu osiągnięcia limitu uczestników.