5 Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka

  485
  wyświetleń
  5 Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka
  5 Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka

  25 kwietnia 2020 12:30 14:30

  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
  ul. Dworcowa 5
  Szreniawa, 62-052

  5 Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka
  ul. Dworcowa 5
  62-052 Szreniawa

  25 kwietnia 2020 r. w Szreniawie odbędzie się 5 Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka.

  Celem biegu jest: zwiększenie wrażliwości i świadomości społecznej na temat autyzmu poprzez popularyzację wiedzy na temat autyzmu i metod terapii dzieci w wieku przedszkolnym. Rozpowszechnienie informacji o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Aperio: KRS0000316579. Wsparcie finansowe podopiecznych Stowarzyszenia Aperio w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem nr 135 w Poznaniu przy ul. Płowiecka 5 przez przekazanie całego zysku osiągniętego z ww. biegu. Promocja Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio” - organizacji od wielu lat wspierającej dzieci z autyzmem i ich rodziny w Poznaniu. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu oraz propagowanie kontaktu z naturą jako sposobu wpływania na zdrowie psychofizyczne człowieka. Rozpowszechnianie idei pomagania potrzebującym, każda osoba biorąca udział w biegu, pomaga.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2020 roku w Wielkopolskim Parku Narodowym. Meta w Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, start w okolicy wejścia głównego do Muzeum. Biegi dziecięce i młodzieżowy odbędą się w granicach Muzeum.

  Dystans dla biegaczy wynosi:
  a. Bieg główny: 5 km, 10 km
  b. Marsz Nordic Walking 5 km
  c. Biegi dziecięce i młodzieżowe: 200 m, 600 m, 1000 m, 2000 m.

  Planowane godziny startów:

  Biegi dziecięce i młodzieżowe:
  11:00 - start biegu 200m(chłopcy rocznik 2017 - 2014)
  11:05 - start biegu 200m (dziewczynki rocznik 2017 - 2014)
  11:15 - start biegu 600m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2013 - 2011)
  11:30 - start biegu 1000m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2010 - 2008)
  11:45 - start biegu 2000 m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2007 - 2005)

  Bieg główny i marsz NW:
  12:30 - bieg główny 10 km
  12:35 - bieg główny 5 km
  12:38 - marsz Nordic Walking 5 km

  Trasa biegów głównych i marszu przebiegać będzie ścieżkami leśnymi i polnymi. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami
  pionowymi co 1 kilometr. Uczestnicy biegu zobowiązani są od poruszania się w czasie
  biegu wyłącznie po oznaczonej trasie.

  Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 45 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

  Kto może wziąć udział?

  Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu,
  opłacenie pakietu startowego przelewem oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa
  podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i
  dokonanie opłaty rejestracyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

  Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 i 10 km oraz marszu Nordic Walking jest
  ograniczona do 300 osób (trasy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego). W
  biegach dziecięcych i młodzieżowych limit wynosi 200 osób (biegi odbywają się na
  terenie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
  Szreniawie). W każdym poszczególnym biegu dzieci i młodzieży limit uczestników
  wynosi 50 osób. Organizator w każdym momencie może zmienić ww. limity.

  Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 22 kwietnia 2020 lub do wyczerpania w/w limitu. W dniu zawodów będzie możliwość zgłoszenia maksymalnie
  20 osób.

  Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za
  pakiet startowy. O kolejności przyjmowania zgłoszeń na listę startową decyduje czas
  rejestracji i data wpływu na konto.

  Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 25 kwietnia 2020 w biurze zawodów w godzinach 9:45 do 12:00.

  Biuro zawodów będzie mieściło się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - na głównym placu. Biuro będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 9:45 do 12:00.