VII Cross Marcowy

  262
  wyświetleń
  VII Cross Marcowy
  VII Cross Marcowy

  21 marca 2020 12:00 14:30

  VII Cross Marcowy
  ul. Kościelna 7
  Puszczykowo

  VII Cross Marcowy odbędzie się 21 marca 2020 roku w Puszczykowie. Trasa wynosi 10 km.

  Celem zawodów jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia, umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej, zapoznanie się z walorami krajobrazowymi miasta Puszczykowa.

  Termin i miejsce

  Miejsce zawodów: Puszczykowo
  Start na terenie boisk sportowych na ul. Kościelnej 7

  Biuro zawodów: miasteczko namiotowe na terenie boisk sportowych - czynne w sobotę 21.03 od 09:00 do 12:00, przez cały czas trwania zawodów dostępny jest depozyt

  Termin biegu: sobota, 21 marca 2020 godzina 12:00

  Trasa przebiega na pętli o długości 5 km pokonywanej dwukrotnie. Dystans zawodów wynosi 10 km. Trasa przebiega po ścieżkach leśnych o nawierzchni miękkiej.

  Kto może wziąć udział?

  Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
  odpowiedzialność. Osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.

  Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie. Limit uczestników wynosi 300 osób. Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego.

  Wpisowe wynosi:
  45 zł do dnia 29 lutego
  49 zł od dnia 1 marca do 18 marca
  Cena obejmuje wstęp do Wielkopolskiego Parku Narodowego