V Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

  360
  wyświetleń
  V Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
  V Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

  8 marca 2020 12:00 13:30

  V Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
  Restauracja Max Marina
  ul. Plażowa 4
  Środa Wielkopolska,

  V Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
  Restauracja Max Marina
  ul. Plażowa 4
  Środa Wielkopolska

  V Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych odbędzie się 8 marca 2020 r. w Środzie Wlkp. po wyznaczonych ulicach i ścieżkach. Dystans biegu głównego wynosi 10 km.

  Celem biegu jest upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1944-1963 oraz upowszechnianie wiedzy historycznej wśród uczestników wydarzenia. Ponadto popularyzacja biegania jako najprostszej aktywności ruchowej i rywalizacji sportowej oraz promocja Gminy i Powiatu Średzkiego.

  Termin i miejsce

  V Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych odbędzie się w Środzie Wlkp. po wyznaczonej przez Organizatora trasie. Biuro zawodów, start oraz meta znajdować się będzie w Centrum Marina nad Jeziorem Średzkim (ul. Plażowa).

  Dystans biegu głównego wynosi 10 km. W ramach wydarzenia odbędzie się także Bieg Małego Partyzanta (dzieci):

  • 300 metrów dla dzieci w wieku 3-6 lat
  • 600 metrów dla dzieci w wieku 7-10 lat
  • 1200 metrów dla dzieci w wieku 11-15 lat

  Program wydarzenia

  9:00 - 11:30 - Odbiór numerów startowych
  11:00 - Bieg Małego Partyzanta
  11:55 - Odśpiewanie Hymnu Narodowego Polski
  12:00 - Start biegu głównego
  13:30 - Dekoracja zwycięzców

  Kto może wziąć udział?

  Prawo startu mają wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia (ukończone do dnia 8.03.2020), które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego.

  Limit uczestników biegu głównego wynosi 250 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń oraz do zwiększenia limitu uczestników.

  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne u organizatora w biurze zawodów lub na stronie biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW.

  Opłatę startową w wysokości 20 zł. zawodnik uiszcza w dniu zawodów, podczas odbioru
  numeru startowego. Opłata za pakiet będzie zbierana do puszki Organizatora.

  Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu koszulki, lub przymocowane do paska na numer. Zasłanianie numeru startowego, części lub całości jest niedopuszczalne pod karą wykluczenia z biegu.