V Półmaraton Szpot Swarzędz

  402
  wyświetleń
  9. Bieg 10km Szpot Swarzędz
  9. Bieg 10km Szpot Swarzędz

  13 września 2020 11:00 14:00

  V Półmaraton Szpot Swarzędz
  Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
  ul. św. Marcin 1
  Swarzędz,

  V Półmaraton Szpot Swarzędz
  Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
  ul. św. Marcin 1
  Swarzędz

  V Półmaraton Szpot Swarzędz odbędzie się w dniu 13 września 2020 r. ulicami miasta i gminy Swarzędz.

  Celem biegu jest promocja aktywnego stylu życia oraz promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się w dniu 13 września 2020 r. ulicami miasta i gminy Swarzędz. Start o godzinie 11:00. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 10:45. Meta: obiekty Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Św. Marcin 1.

  Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
  - zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 100 (STREFA ELITY),
  - za nimi pozostali zawodnicy według wydzielonych stref

  Długość trasy: 21,097 km - trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Trasa oznakowana co 1 km. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy w numerze startowym). Na trasie będą znajdować się punkty odżywcze.

  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego . Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec Biegu". Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu, nie będą sklasyfikowani.

  Kto może wziąć udział?

  W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 13 września 2020 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do Biegu.

  Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem. Szatnie znajdują się w pobliżu mety biegu (Obiekty sportowe przy jeziorze Swarzędzkim). Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 9:30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

  Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.

  Biuro Zawodów mieści się w obiekcie sportowym przy jeziorze Swarzędzkim i będzie czynne w sobotę 12 września 2020 r. w godzinach od 13:00 do 20:00, w dniu zawodów od godziny 6:30 do 9:30.

  Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej. Organizator ustala limit biegaczy na 1 000 osób.

  Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów, w obiekcie sportowym przy jeziorze Swarzędzkim, w godzinach:
  - 12.09.2020 r. w godz. 13:00 – 20:00 (sobota)
  - 13.09.2020 r. w godz. 6:30 – 9:30 (niedziela)