10. jubileuszowa Ekonomiczna Piątka

  584
  wyświetleń
  V Chodzieska ZaDyszka

  4 października 2020 11:00 12:30

  V Chodzieska ZaDyszka
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
  ul. Stanisława Staszica 12
  Chodzież, 64-800

  V Chodzieska ZaDyszka
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
  ul. Stanisława Staszica 12
  64-800 Chodzież

  V Chodzieska ZaDyszka odbędzie się w niedzielę 4 października 2020 roku w Chodzieży, na dystansie 10 km. 

  Celem imprezy jest promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz aktywnego stylu życia oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się w Chodzieży w dniu 4 października 2020 r. (niedziela) o godzinie 11:00.

  Start i meta: tereny MOSiR ul. Stanisława Staszica 12

  Biuro zawodów: MOSiR Chodzież - pływalnia Delfin, ul. Staszica 12
  Biuro będzie czynne:

  • w dniu 3 października 2020 r. (sobota) w godzinach 18:00 – 20:00
  • w dniu 4 października 2020 r. (niedziela – dzień biegu) w godzinach 8:00 – 10:00

  Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów w godzinach pracy biura.

  Trasa

  Dystans 10 km, 1 pętla ulicami miasta i gminy Chodzież. Zróżnicowana konfiguracja, 95% asfalt, 5% kostka brukowa. Trasa posiada atest PZLA. Oznaczenie trasy: co 1 km, pomiar międzyczasu na 5 km.

  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:30 nie będą klasyfikowani i zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, ponoszą za to własną odpowiedzialność, stosowną do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

  Kto może wziąć udział?

  W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 4.10.2020 r. roku ukończą 16 lat.

  Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia.

  Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 3-4.10.2020 r.

  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:

  1. Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu i udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
  2. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo oraz udzielenie organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych.
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących biegu.