V Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

  331
  wyświetleń
  Tropem Wilczym
  Tropem Wilczym

  1 marca 2020 15:00 16:00

  Tropem Wilczym Owińska
  Kąpielisko Akwen Tropicana
  ul. Plażowa 1
  Owińska,

  Tropem Wilczym Owińska
  Kąpielisko Akwen Tropicana
  ul. Plażowa 1
  Owińska

  Zawody Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się 1 marca 2020 r. w okolicach kąpieliska Akwen Tropicana, ul. Plażowa 1, Owińska.

  Celem zawodów jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Czerwonak, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czerwonak, a także popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na dzień 1 marca oraz promocja Gminy Czerwonak.

  Termin i miejsce

  Zawody odbędą się 1 marca 2020 r. (niedziela) w Owińskach. Centrum zawodów usytuowane będzie przy Kąpielisku Akwen Tropicana, ul. Plażowa 1, Owińska. Trasy przełajowe wyznaczone są w pobliżu centrum zawodów.

  Biuro Zawodów pracować będzie:

  • w piątek w dniu 28.02.2020 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00 w Hali Sportowej w
   Czerwonaku, ul. Leśna 6, I piętro
  • w niedzielę w dniu startu 1.03.2020 r. od godz. 13:00 do godz. 14:30 w miejscu zawodów na terenie Akwen Tropicany w Owińskach

  Zasady uczestnictwa

  Bieg Dzieci:
  Bieg odbędzie się 1 marca 2020 roku o godz. 14:30 na dystansie 196,3 m. W biegu rodzice mogą uczestniczyć z dziećmi, przy czym zabrania się ciągnięcia za rękę
  uczestnika w celu uzyskania lepszego wyniku. Trasa przełajowa biegu wyznaczona zostanie w pobliżu centrum zawodów.

  Podczas Biegów Dziecięcych nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu, ani
  prowadzona klasyfikacja. Każde z dzieci uczestniczących w biegu jest zwycięzcą! W biegu mogą wziąć udział dzieci do ukończenia 12 roku życia. Bieg odbędzie się w dwóch turach. Limit uczestników w związku z przyznanymi pakietami wynosi 40 osób.

  Bieg Główny:
  Bieg Główny odbędzie się w dniu 1 marca 2020 r. o godz. 15:00. Trasa biegu wyznaczona zostanie w pobliżu centrum zawodów, jest przełajowa i składa się z pętli o długości około 1963 m. Zawodnicy pokonywać będą dowolną ilość pętli w czasie określonym przez siebie z zastrzeżeniem, że limit czasu dla całego biegu wynosi 60 minut.

  W Biegu może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się do udziału zawodników, którzy w dniu Biegu mają ukończone 12 lat. Osoby te w dniu Biegu nie osiągnęły jeszcze
  pełnoletniości i zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz bieg wspólnie z osobą pełnoletnią, pod której opieką pozostaje. Limit uczestników w związku z przyznanymi pakietami wynosi 120 osób