Tropem Wilczym Murowana Goślina

  354
  wyświetleń
  Tropem Wilczym
  Tropem Wilczym

  1 marca 2020 12:00 13:30

  Tropem Wilczym Ostrów Wielkopolski
  Restauracja Plażowa - Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Piaski
  Plażowa 10
  Ostrów Wielkopolski,

  Tropem Wilczym Ostrów Wielkopolski
  Restauracja Plażowa - Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Piaski
  Plażowa 10
  Ostrów Wielkopolski

  1 marca 2020 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz kolejny organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Jeden z biegów odbędzie się w  Ostrowie Wielkopolskim przy restauracji Plażowa - Ośrodek Sportowo-Rekreacyjnay Piaski.

  Celem biegu jest uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych, popularyzacja wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz popularyzacja biegów.

  Termin i miejsce

  Impreza odbędzie się w dniu 01.03.2020 przy restauracji Plażowa - Ośrodek
  Sportowo-Rekreacyjny Piaski. Bieg główny na dystansie 1963 m (data śmierci Józefa Franczaka ps. „Lalek” - ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i
  niepodległościowego) wystaruje o godzinie 12:00. Bieg dodatkowy na dystansie 9 km (trzy okrążenia wokół dużego zbiornika) im. Jana Kempińskiego ps.„Błysk” wystartuje o godzinie 12:30.

  Kto może wziąć udział?

  Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963 m mają osoby, które ukończyły 12 rok życia najpóźniej w dniu imprezy. Osoby poniżej 12 r.ż biegną pod opieką opiekuna i na jego odpowiedzialność. W biegu dodatkowym na dystansie około 9 km biorą udział osoby, które ukończyły 16 rok życia najpóźniej w dniu imprezy. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

  Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy (koszulkę, nr startowy, torbę i materiały promocyjne). Uczestnicy ubrani w koszulki z motywem Żołnierzy Wyklętych po zakończonym biegu otrzymają pamiątkowe medale. W przypadku braku odpowiedniego rozmiaru koszulki osoba, która ukończyła bieg również otrzymuje pamiątkowy medal. Brak rozmiaru koszulki należy zgłosić Organizatorowi przed rozpoczęciem Biegu.

  Limit uczestników wynoi 250 osób. Opłata startowa w Biegu tropem Wilczym wynosi 30 zł. Bieg dodatkowy jest bezpłatny, ale konieczny jest udział w biegu na 1963 m.