Tropem Wilczym Wieleń

  352
  wyświetleń
  Tropem Wilczym
  Tropem Wilczym

  1 marca 2020 11:00 13:00

  Tropem Wilczym Murowana Goślina
  Park Dzieje
  ul. Bracka 9
  Murowana Goślina,

  Tropem Wilczym Murowana Goślina
  Park Dzieje
  ul. Bracka 9
  Murowana Goślina

  1 marca 2020 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz kolejny organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Jeden z biegów odbędzie się w  Murowanej Goślinie, na terenie Parku Dzieje.

  Celem biegu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP, popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, a także podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków oraz popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

  Termin i Miejsce

  Bieg odbędzie się w niedzielę 1 marca 2020 roku w Murowanej Goślinie. Start i meta będą się mieściły na terenie Parku Dzieje przy ulicy Brackiej 9 w Murowanej Goślinie.

  Dystans biegu rodzinnego (głównego) wynosi 1963 metry, a jego start odbędzie się o godz. 11:20. Dystand wskazuje na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Dodatkowo odbędą się:

  • Bieg na dystansie 10 km - start o godz. 11:00
  • Biegi dla dzieci - start o godz. 12:15
  • Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km - start o godz. 11:00

  Trasa przebiegać będzie ścieżkami leśnymi po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

  Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 2 godziny.

  Kto może wziąć udział?

  Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10 km, mają osoby, które ukończyły 11 rok życia do dnia imprezy, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców. Prawo uczestnictwa w biegach dzieci mają dzieci w wieku poniżej 9 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej
  przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

  Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni od OC oraz NNW.

  W skład pakietu startowego biegu 1963 m, 10 km oraz dziecięcego wchodzą: koszulka, torba, materiały promocyjne, numer startowy i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i ciepły posiłek.

  Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.