Tropem Wilczym Gniezno 2020

  1278
  wyświetleń
  Sztafeta Pomocy - Dla Eweliny
  Sztafeta Pomocy - Dla Eweliny

  29 lutego 2020 11:00 14:00

  Sztafeta Pomocy - Dla Eweliny
  Lasek Marceliński
  ul. Strzegomska
  Poznań,

  Sztafeta Pomocy - Dla Eweliny
  Lasek Marceliński
  ul. Strzegomska
  Poznań

  Raz na 4 lata zdarza się okazja pobiegać 29 lutego, dlatego zapraszamy do udziału w Sztafecie Pomocy, która odbędzie się w poznańskim Lasku Marcelińskim.

  Cel sztafety:

  Celem jest wsparcie zbiórki na rzecz Eweliny Matuły-Rżeńskiej. Ewelina wcześniej była bardzo aktywną osobą. Wywodzi się z wioślarstwa, gdzie odnosiła sukcesy na arenie europejskiej. W pewnym momencie zakochała się w bieganiu po górach. Pierwsze sukcesy na dystansach ultra przyszły bardzo szybko (V-ce mistrzostwo Polski, zwycięstwa w kilku prestiżowych biegach). Ewelina była jedną z pierwszych koordynatorek Night Runners Poznań oraz jest kilkukrotną mistrzynią „najtków” na różnych dystansach.

  Niestety w pewnym momencie los postanowił wystawić Ewelinę na ciężką próbę. Obecnie zmaga się ona z Miastenią. To przewlekła choroba autoimmunologiczna charakteryzująca się nużliwością (szybkim zmęczeniem i osłabieniem) mięśni, nawet w wyniku najmniejszego wysiłku. Dla osoby tak aktywnej jak Ewelina, to z pewnością ogromny cios i właśnie w takich chwilach brać biegowa powinna się zjednoczyć i pokazać wsparcie. Stąd zachęcamy do startu w sztafecie. Całość środków z opłat wpisowych zostanie przekazana na wsparcie leczenia Eweliny.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się 29 lutego 2020 r. w poznańskim Lasku Marcelińskim.

  Trasa

  Dystans biegu to jedna pętla o długości około 3,3 km. Trasa nie posiada atestu. Trasa biegu będzie wiodła po ścieżkach Lasku Marcelińskiego. Nawierzchnia jest w 100% leśna.

  Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasowy: 2 h. Po przekroczeniu tego limitu zawodnicy zobowiązani są zakończyć bieg.

  Podczas biegu trasa nie będzie wyłączona z ruchu pieszego. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora zapewniających bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Nad bezpieczeństwem uczestników półmaratonu będzie czuwał personel medyczny.

  Trasa biegu Sztafeta Pomocy
  Trasa biegu Sztafeta Pomocy

  Zasady uczestnictwa

  Limit uczestników biegu wynosi 100 sztafet liczących po 4 osoby. W biegu uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 15 rok życia. Od osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców na start. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.

  Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji oraz podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, a biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.

  Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronie www.sztafetapomocy.org

  Sztafeta zgłoszona zostanie do biegu po wypełnieniu i wysłaniu (drogą elektroniczną) formularza zgłoszeniowego zawierającego dane czterech uczestników sztafety oraz po wniesieniu opłaty startowejZgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdą się jedynie sztafety, których członkowie dopełnili wszystkich formalności zgłoszeniowych.

  Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 20 lutego lub do wyczerpania limitu stu sztafet. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w dniu zawodów i tylko w wypadku nieosiągnięcia powyższego limitu .

  Opłata startowa wynosi: 149 PLN od sztafety.

  Zawodnicy każdej z drużyn zgłoszonych do biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji drużyny i jej zawodników w biurze zawodów może dokonać kapitan danej drużyny wraz ze swoim dokumentem tożsamości. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie polany piknikowej Lasku Marcelińskiego.

  Depozyt będzie znajdował się w okolicach biura zawodów. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych.