Ósemka z haczykiem

  177
  wyświetleń
  Ósemka z haczykiem
  Ósemka z haczykiem

  21 czerwca 2020 09:00 10:30

  Ósemka z haczykiem
  Hotel Biały
  62-230 Skorzęcin

  Bieg Ósemka z haczykiem odbędzie się 21 czerwca 2020 roku w Skórzewie.

  Celem imprezy propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzacja biegania młodzieży i dorosłych, propagowanie zdrowego stylu życia i promocja Gminy Witkowo.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się 21 czerwca 2020 r. w Skorzęcinie. Start o godzinie 09:00 przy Hotelu Białym w Skorzęcinie. Bieg zostanie przeprowadzony duktami leśnymi na dystansie 8,5 km. Trasa będzie oznaczona co 1 km. Limit czasu na ukończenie biegu: 90 min. Biuro zawodów mieści się w okolicach Hotelu Biały w Skorzęcinie.

  Limit biegu głównego to 250 osób. (na liście startowej pojawią się tylko opłacone osoby). Numer startowy i pakiet należy odebrać w biurze zawodów w godzinach 7:00-8:30
  w dniu biegu.

  Program

  7:00 – 8:30 – weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych w biurze zawodów
  8:35 – 8:55 – rozgrzewka
  09:00 – start

  Uczestnictwo

  W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do
  biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz stawi się
  w biurze zawodów i podpisze oświadczenie osobiście o biegu na własną
  odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); uczestnicy wyrażają zgodę na
  przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na
  wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu Ósemka z haczykiem oraz
  dokumentowania zawodów.

  Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe wyłącznie do dnia 1 czerwca 2020 r. Zamiany może dokonać tylko zawodnik, który rezygnuje ze startu. W treści maila należy podać wszystkie dane zawodnika rezygnującego ze startu oraz
  osoby, na którą jest przepisywany pakiet. Nie ma możliwości zamiany pakietów
  w dniu zawodów.

  Uczestnikiem biegu może być tylko osoba, która ukończyła 18 roku życia. Zakazuje się uczestniczenia w biegu osobom, które nie mają numeru startowego oraz osobom, które nie posługują się numerem startowym przyznanym im przez organizatora. Osoby takie mogą zostać usunięte z trasy biegu oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).

  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji umieszczenia w komunikacie końcowym.

  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

   Poprzedni artykuł II Niechanowska Dyszka
   Następny artykuł Ósemka z haczykiem
   PODZIEL SIĘ