XI Bieg Agrobex Zalasewska Piątka

  565
  wyświetleń
  Niebieska Fala 2020
  Niebieska Fala 2020

  17 czerwca 2020 17:00 18:40

  Niebieska Fala 2020
  Błonia Stadionu Poznań
  ul. Bułgarska 17
  Poznań,

  Niebieska Fala
  Błonia Stadionu Poznań
  ul. Bułgarska 17
  Poznań

  W środę 17 czerwca w Poznaniu odbędzie charytatywny bieg Niebieska Fala oraz Niebieska miniFala.

  Celem biegu jest przede wszystkim wsparcie Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu w sfinansowaniu zakupu elementów wyposażenia sali doświadczania świata, która pozwoli dzieciom poznawać fragmenty rzeczywistości w wyizolowanym i bezpiecznym środowisku.

  Ponadto bieg ma na celu zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem niepełnosprawności jakim jest autyzm - przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych metod i form terapii oraz edukacji.
  propagowanie zdrowego trybu życia. Celem imprezy jest także popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych pełnosprawnych i niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z problemem autyzmu oraz promocja Miasta Poznania jako przyjaznego problemowi autyzmu.

  Termin i miejsce

  NIEBIESKA miniFALA

  Niebieska miniFALA jest biegiem rodzinnym i odbędzie się 17 czerwca 2020 r. (środa) w Poznaniu. Start zaplanowano na godz. 17:00, na błoniach Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1000 metrów, meta biegu znajduje się w tym samym miejscu co start. Limit czasu wynosi 30 min.

  NIEBIESKA FALA

  Zawody odbędą się 17 czerwca 2020 r. (środa) w Poznaniu. Start zaplanowano o godz. 17:00, na błoniach Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 i 10 km oraz 5 km Nordic Walking. Trasa będzie oznaczona niebiesko-białą taśmą. Nawierzchnia trasy: ok. 30% utwardzona, ok. 70% leśna. Limit czasu na ukończenie biegu na obydwu dystansach (5 i 10 km) wynosi 100 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 18:40 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

  Kto może wziąć udział?

  Bieg NIEBIESKA miniFALA

  W biegu rodzinnym może wziąć udział każdy, bez względu na płeć i wiek, kto zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Start osoby niepełnoletniej wymaga podpisania zgody na udział rodzica bądź opiekuna prawnego.

  Bieg NIEBIESKA FALA 5 km oraz Nordic Walking

  W biegu NIEBIESKA FALA może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

  Bieg NIEBIESKA FALA 10 km

  W biegu NIEBIESKA FALA może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

  Więcej informacji o biegu znajdziesz na stronie: www.niebieskafala.pl