III Wiosenny Cross

  219
  wyświetleń
  III Wiosenny Cross w Dąbrowie
  III Wiosenny Cross w Dąbrowie

  21 marca 2020 15:00 17:00

  III Wiosenny Cross
  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  ul. Szkolna 9
  Dąbrowa

  III Wiosenny Cross odbędzie się 21.03.2020 w miejscowości Dąbrowa k. Śremu.

  Celem biegu jest propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w formie biegowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja miasta i powiatu Śrem.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się 21.03.2020 r. w Dąbrowie k. Śremu. Biegacze pobiegną na dystansie ok. 5 km i ok. 10 km, start godz. 15:00. Trasa oznaczona prowadzić będzie po terenach leśnych w okolicy Dąbrowy.

  Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa będzie dostępna na stronie internetowej
  organizatora: http://zspigdabrowa.srem.pl/

  Biuro Zawodów czynne będzie w dniu zawodów w godz. 12:00-14:30. Zarówno biuro zawodów, jak i szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Szkole Podstawowej w
  Dąbrowie. Na mecie czeka ciepły poczęstunek oraz dekoracja zwycięzców.

  Kto może wziąć udział?

  Do startu dopuszczone zostaną osoby, które w dniu zawodów ukończyły 16-ty rok życia i
  zweryfikowały swoje dane w biurze zawodów. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).

  Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 21 marca 2020 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji
  zawodnika oraz legitymacją szkolną w biurze zawodów.

  Zgłoszenia udziału w biegu przyjmowane są drogą internetową do dnia 16.03.2020 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 21.03.2020 r.