Sztafeta Pomocy - Dla Eweliny

  430
  wyświetleń
  II Bieg Powstańczy w Wijewie
  II Bieg Powstańczy w Wijewie

  16 lutego 2020 13:30 15:00

  II Bieg Powstańczy w Wijewie
  Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 19
  Wijewo, 64-150

  II Bieg Powstańczy w Wijewie
  Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 19
  64-150 Wijewo

  Dnia 16 lutego odbędzie się druga edycja Biegu Powstańczego w Wijewie. Zawodnicy będą mogli zmierzyć się z dystansem 5 oraz 10 km.

  Cel imprezy jest przede wszystkim patriotyczny - upamiętnienie 101. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego i powrotu miejscowości Wijewo, Potrzebowo oraz Radomyśl do macierzy. Ponadto kształcący - pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na tematy dziedzictwa kulturowego, historii Polski oraz walorów turystyczno-krajoznawczych regionu. Rekreacyjny - popularyzacja formy aktywnego wypoczynku.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się 16 lutego 2020 (niedziela) w Wijewie. Start zaplanowano na godz. 13:30. W godzinach 9:00 - 13:00 nastąpi rejestracja uczestników biegów oraz wydawanie pakietów startowych.

  Kto może wziąć udział w zawodach?

  W Biegach Powstańczych w Wijewie mogą wziąd udział uczestnicy spełniający regulaminowe warunki. Limit na pokonanie dystansu zarówno 5 km jak i 10 km wynosi 90 min. Po upływie czasu zawodnicy powinny zejść z trasy.

  W czasie biegu na trasie powinny być jedynie osoby upoważnionego do biegu lub do jego
  obsługi. Ustalono limit 300 osób na każdy bieg.

  W Biegach Powstańczych mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, którzy w dniu biegu ukooczyli 16 lat. Zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat podpisują zgodę na bieg na własną odpowiedzialność. Zawodnicy, którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletniości (16 - 18 lat) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem, numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.