II Bieg Wolności Poznań

  494
  wyświetleń
  9. Bieg 10km Szpot Swarzędz
  9. Bieg 10km Szpot Swarzędz

  13 września 2020 11:00 12:30

  9. Bieg Szpot Swarzędz
  Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
  Św. Marcin 1
  Swarzędz,

  9. Bieg Szpot Swarzędz
  Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
  Św. Marcin 1
  Swarzędz

  9. edycja kolejnego biegu na 10 km Szpot Swarzędz odbędzie się 13 września 2020 roku.

  Celem biegu jest promocja aktywnego stylu życia oraz promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji.

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się w dniu 13 września 2020 r. ulicami miasta Swarzędza i Jasina.

  Start o godzinie 11:00. Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 10:45. Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
  - zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 100 (STREFA ELITY)
  - za nimi pozostali zawodnicy według wydzielonych stref

  Długość trasy: 10 km - trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Trasa obejmuje 1 pętlę, oznaczenie trasy: co 1 km. Meta: obiekty Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Św. Marcin 1.

  Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy w numerze startowym) Plus Timing. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował na około 5. kilometrze. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 12:30 . Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:30 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec Biegu". Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

  Kto może wziąć udział?

  W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 13 września 2020 roku ukończą 16 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

  Szatnie znajdują się w pobliżu mety biegu (Obiekty sportowe przy jeziorze Swarzędzkim). Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 9:30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, który został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który naruszył warunki regulaminu.

  W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, obowiązuje je również limit czasowy 90 minut. Organizator nie dopuszcza udziału osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestników niepełnosprawnych.

  Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, który naruszył warunki udziału w biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.