43 Bieg Maćka

  483
  wyświetleń

  5 października 2019 12:30 13:30

  43 Bieg Maćka
  Floriańska 21
  Koźmin Wielkopolski, 63-720
  Polska

  43 Bieg Maćka
  Floriańska 21
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  Wielkopolska

  5 października, w Koźmienie Wielkopolskim odbędzie się 43 Bieg Maćka.

  Cel imprezy

  • Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form wypoczynku
  • Upowszechnienie rekreacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży 

  Czas i miejsce biegu

  • Biegi odbędą się w dniu 5 października 2019 r. w Koźminie Wielkopolskim
  • Początek zawodów o godz. 10:00
  • Start biegów na dystansach 5 km i 10 km o godz. 12:30.
  • Start i meta – Kompleks sportowy w Koźminie Wlkp. przy ul. Floriańskiej 21

  Trasa

  5 km – bieg uliczny
  10 km – bieg uliczny (bieg główny) 

  Zasady uczestnictwa

  • Każdy uczestnik winien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja).
  • W biegach na dystansach 5 km i 10 km mogą uczestniczyć osoby urodzone w roku 2003 i starsze, w takim przypadku winny posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.
  • Każdy uczestnik biegu głównego powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, oraz wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
  • W kategorii osób niepełnosprawnych nie przewiduje się startu osób na wózkach inwalidzkich.
  • Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona oddzielnie dla zawodników 5 km i 10 km.
  • Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny zarówno na 5 km jak i 10 km.
  • Aby drużyna została sklasyfikowana – metę biegu musi osiągnąć minimum czterech członków drużyny.
  • Drużyną może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp.
  • Nie ma limitu członków drużyny.
  • Spośród wszystkich uczestników biegu na 5 km i 10 km zostaną rozlosowane dodatkowo nagrody rzeczowe. Odbiór nagrody osobiście. Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się po trzykrotnym wywołaniu losowanie zostanie powtórzone.

  Kategorie:

  • kobiety
  • mężczyźni
  • najwyżej sklasyfikowana mieszkanka mig Koźmin Wlkp.
  • najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec mig Koźmin Wlkp.
  • kobiety niepełnosprawne
  • mężczyźni niepełnosprawni
  • drużynowo (wynikiem drużyny będzie suma czterech najlepszych czasów, uzyskanych na danym dystansie przez członków drużyny)

  Zapisy i opłaty

  • Opłata startowa dotyczy tylko biegu na 5 km i 10 km
  • W ramach wpisowego Organizator zapewnia pakiet startowy.
  • Organizator zapewnia 20 pakietów startowych dla osób zapisujących się w dniu biegu.
  • Zgłoszenia tylko osobiście, nie ma możliwości aby jedna osoba zakupiła więcej niż jeden pakiet startowy.