3. Szamotulska Nocna Piątka im. Bohdana Zielińskiego

  161
  wyświetleń

  13 czerwca 2020 21:30 00:30

  3. Szamotulska Nocna Piątka im. Bohdana Zielińskiego
  Basen w Szamotułach
  ul. Sportowa 6
  64-500 Szamotuły

  3. Szamotulska Nocna Piątka im. Bohdana Zielińskiego odbędzie się w sobotę 13 czerwca 2020 roku w Szamotułach. 

  Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się w dniu 13.06.2020 roku. Start ul. Sportowa 6 vis-à-vis Hotelu Maraton godzina 22:00. Meta ul. Sportowa 6. vis-à-vis Hotelu Maraton, zamknięta zostanie o godzinie 23:00.

  Długość trasy: 5,00 kilometrów. Nawierzchnia w 100% asfaltowa. Międzyczas na 2,50 km. Trasa posiad Atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

  Kto może wziąć udział?

  W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 13.06.2020 roku:

  • ukończyły 16 lat (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego)
  • osoby powyżej 18 roku życia

  Zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są do odebrania pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu 13.06.2020 roku w godzinach 15:00-21:30. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem i po podpisaniu karty startowej oraz dostarczeniu przez opiekuna prawnego lub rodzica zgody na start uczestnika niepełnoletniego do 16 roku życia. Jeżeli ktoś nie możesz osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy dostarczyć podpisane przez osobę
  nieobecną upoważnienie ze strony organizatora www.sportoweszamotuly.pl oraz okazać do wglądu dokument tożsamości osoby nieobecnej przy odbiorze pakietu.

  Termin zgłoszeń rozpoczyna się 3.02.2020 o godzinie 07:00 upływa 11 maja 2020 roku o godzinie 23:59, lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń opłaconych.

  Limit opłaconych zgłoszeń: 650

  Zakup pakietu w dniu biegu będzie niemożliwy.

  Trasa

  3. Szamotulska Nocna Piątka im. Bohdana Zielńskiego

  Program imprezy

  • 21:30 Otwarcie linii startu
  • 21:45 Oficjalne otwarcie 3.Szamotulskiej Nocnej Piątki
  • 21:50 Próba bicia Rekordu Polski w Tańcu Macarena
  • 22:00 Start 3.Szamotulskiej Nocnej Piątki
  • 23:00 Zamknięcie linii mety
  • 23:05 Dekoracje zwycięzców
  • 23:20 Koncert artysty/ impreza muzyczna
  • 00:30 Zakończenie imprezy